அன்பின் வழியது உயிர்

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு

1. அன்பின் வழியது உயிர்

உயிர் என்று சொல்லப் படுவது அன்பு என்று சொல்லப்படும் அருளொளி(அருட்பெருஞ்ஜோதி-Spiritual Light) தங்கு தடையின்றி ஓடும் வழி

2. நில் ‘ஐ’ அஃது.

அன்பென்று சொல்லப்படும் அருளொளியே, நித்தியப் பெருவாழ்வில் நிலைத்து நிற்கும் ‘ஐ’ யாம்(I AM) தனித் தலைமைப் பெரும்பொருள்(தனிப்பெருங்கருணை-Supreme Grace or Compassion)

3. இல் ஆர்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

என்புதோல் போர்த்திக் கட்டப்பட்டிருக்கும் மெய்யுடம்பாகிய திடமான இல்லம் யார்க்கு?
அன்பென்று சொல்லப்படும் அருளொளியாம் அருட்பெருஞ்ஜோதி, தனிப்பெருங்கருணைக்கு அன்றி வேறு யாருக்கோ?

மனிதன் – குழாய்
மெய் – குழாயின் திட பாகம்
உயிர் – குழாயின் காலி பாகம் – அன்பெனும் திரவம்(அருளொளி) தங்கு தடையின்றிப் பாயும் வழி
உயிர்மெய் ஒருமை – குழாய்க்குள் அன்பெனும் திரவம் தங்கு தடையின்றிப் பாயும் நிலைமை.

ஆக, மனிதனாகிய உனக்கு
1. உயிர் இருப்பதன் நோக்கம் அன்புக்கு வழியாக, அதாவது காலியாக (ஆணவம், கன்மம், மாயை என்பவை குழாயில் உருவாகும் அடைப்பு) அது இருக்கவே.
2. மெய்யாகிய உடல் இருப்பது அன்பின் வழியாம் உயிரெனும் காலி பாகத்தைச் சுற்றி திடமான இல்லமாக இருக்கவே.
3. இது உன் உணர்வில் ஊற ஊற, உடம்பு தன்னுள்ளே பாயும் அருளொளியில் கரைந்து போக, உயிராம் காலி பாகம் வெட்டவெளியில் சேரும்(மறுபடி உடம்பெடுக்க வேண்டிய அவசியமின்றி). இதுவே மரணமிலாப் பெருவாழ்வு, அன்பெனும் தயவை உணர்ந்து, அதன் வழி நடந்தாலன்றி, வேறெவ்வாறும் இது சாத்தியமில்லை.

எனவே பொய்ம்மடங்களையெல்லாம் விட்டொழிந்து, உன் மெய்ம்மடமாம் உடம்பைச் சார்ந்து, அவ்வுடம்புள் அன்புக்கு வழியாம் உயிரை உணர்ந்து, உடம்புள் பாயும் அன்பாம் அருளொளியில் உடம்பைக் கரைத்து, உயிரை வெட்டவெளியில் சேர்த்து, வெட்டவெளியில் அருளொளியாய் நித்தியப் பெருவாழ்வில் நீ நிலைபெறு.

இது உன்னால் முடியும், வள்ளலின் வாய்மை மீது சத்தியம். தெய்வப் புலவன் திருவள்ளுவனின் மெய்ஞ்ஞான சூத்திரம்.

பராபர அருளொளி பங்கமின்றிப் பாய
பராபரந் தருவழி உயிர்

பராபரந் தருவழி உயிரைத் திடமாய்த்
தராதலம் நிறுத்தும் மெய்

உள்ளே ஓடும் அன்பில் ஊறிஊறி
மெய்யைக் கரைத்தல் இன்பம்

அன்பில் மெய்யைக் கரைக்க ஆருயிர்த்
தன்மை புக்கும் வெளி

வெளியில் அருளாய் இருக்கும் பேறே
களிக்கும் நித்திய வாழ்வு

தந்திர வெளியில் தயவாய் இருப்பதே
மந்திர எழுத்தின் பயன்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: