மெய்வழியில் ஏழு வழிகளால் எழும் எட்டு வடிவ சிவ-சக்தி ஓட்டங்கள்

மெய் வழியில் ஏழு வழிகள்

மெய்வழியில் ஏழு வழிகளால்(Open Channels-11’s) எழும் எட்டு வடிவ சிவ-சக்தி ஓட்ட்ங்கள்(Figure 8 Flows)

முதல் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே அமுதகலசத்தில் ஆன்மநேய ஒருமையாக விளங்கி(அருட்குரு மந்திரம் 4) கீழே சூரிய சக்கரத்தில் பேரறிவாக(அருட்குரு மந்திரம் 6) இயங்குகிறது

இரண்டாம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே விசுத்தியில் பெருவாழ்வாய் விளங்கி(அருட்குரு மந்திரம் 3) கீழே மணிபூரகத்தில் அருட்பேராற்றலாய்(அருட்குரு மந்திரம் 7) இயங்குகிறது

மூன்றாம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே ஆக்கினையில் சுயம்பிரகாசமய் விளங்கி(அருட்குரு மந்திரம் 2) கீழே சுவாதிட்டானத்தில் தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதியாய்(அருட்குரு மந்திரம் 8,9) இயங்குகிறது

நான்காம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே சஹஸ்ராரத்தில் பூரணத்துவமாய் விளங்கி(அருட்குரு மந்திரம் 1) கீழே மூலாதாரத்தில் கடவுட்தன்மையாய்(அருட்குரு மந்திரம் 10) இயங்குகிறது

ஐந்தாம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே துரியத்தில்(தலைக்கு மேல் நிராதாரக் குண்டலி வட்டத்தில்) பரவிந்தாய் விளங்கி(தயவாய்) கீழே முழங்கால்களில் அருளாட்சியாய்(அருட்குரு மந்திரம் 11) இயங்குகிறது

ஆறாம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(அருட்குரு மந்திரம் 5) மேலே துரியாதீதத்தில்(தலைக்கு மேல் நிராதார ஓங்கார வட்டத்தில்) பரநாதமாய் விளங்கி(இரு) கீழே பாதங்களில் நானே நானெனும் பூரணமாய்(அருட்குரு மந்திரம் 12) இயங்குகிறது

ஏழாம் 8

நடுநாயக இருதயப் பேரன்பே(நானே வழி) மேலே பரலோக சத்தியமாய் விளங்கி கீழே அன்னை பூமியில் ஜீவனாய் இருந்து இயங்குகிறது(அருட்குரு மந்திரம் 13)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: