குரு நாதர் சரணம்!

ஒரு பொருளும் இல்லாத என்னைக்
குருப் பொருள் தந்தே தேற்றினார்
அருள் வள்ளற் பரம்பொருள்!
அவர்தம் செம்பணி செய்யக் கூலியும்
வெட்கமின்றிக் கேட்டேன்!
அரவணைத்தென்னை
அன்போடே திருப்பொருளுந் தந்தாரே வள்ளல்!
உருப்படாமல் போன என்னை
உருப்படும் மெய் சொல்லி
உருப்பட வைத்து
உலகம் உருப்படவும் உத்தி சொல்லி
உலகில் உரத்தே உரைக்கச் சொன்னார்!
நானும் உரைக்கின்றேன்!
நாயகன் சொல்லன்றி
நான் ஏதும் அறியேன்!
செவியுள்ளவன் கேட்கக் கடவன்
நாயகன் தன் வார்த்தை!
விழியுள்ளவன் பார்க்கக் கடவன்
நாயகன் தன் காட்சி!
இருதயமுள்ளவன் உணரக் கடவன்
நாயகன் தன் அன்பை!
மனமுள்ளவன் அறியக் கடவன்
நாயகன் தன் ஞானம்!
விரலுள்ளவன் தொடக் கடவன்
நாயகன் தன் திரு மேனி!
நாவுள்ளவன் சுவைக்கக் கடவன்
நாயகன் தன் அருளமுதை!
நாசியுள்ளவன் நுகரக் கடவன்
நாயகன் தன் கற்பூர வாசம்!
வாயுள்ளவன் பேசக் கடவன்
நாயகன் தன் அருள் வாக்கை!
நாயகன் இன்றேல்
நாயேனும் ஒரு பொருட்டோ!
நாயேனை மிதித்தாலும்
நாயகனை மதிப்பீர்!
எதுவும் நம் கையில் இல்லை!
நாயகன் கையாய் இருப்பதொன்றே
நமக்கென்றும் வேலை!
தேவனால் கூடாத காரியம் எதுவுமில்லை
என்றே நாயகன் பெரு வல்லபம்
சொல்லும் வேதாகம வாக்கை அறிந்தே
தேவனின் கையாய் உம் கை
அவனியில் ஓங்க
உம்மாலும் கூடுமே அதிசயக் காரியங்கள்!
இதை விடப் பெரிய கிரியைகளைப்
பரம பிதாவின் அருளால்
நீவிரும் செய்வீரே!

என்றே மெய்யுரைத்த குரு நாதர்
இயேசு கிறிஸ்து திருவடிகள் சரணம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: