4. குரு நாத-விந்து

பராபரப் பெருநாதம் பராபரைத் திருநாதம்
பரம்பரக் குருநாதம் பரைபரம் உகுநாதம்
நிராதார அருள்நாதம் சிராதாரம் புகுநாதம்
பராதயத் தெருள்நாதம் தராதலத் துறுநாதம்

குருவித்து மூலத்தே விருட்சமாய்த்தான் எழுந்தது
பெருவாழ்வுப் பேரின்பம் அருங்கனியாய் விழுந்தது
ஒருவித்தே மூலமாய் உலகனைத்தும் ஈன்றது
குருவருண்மெய்ப் பாலமாய் உலகுய்ய நின்றது

மூவர்தம் விழுதலால் யாவரின் எழுதல்
மூலத்தே மூலவர் மூவரின் அருளல்
காலவெளி உய்ந்ததே அருண்மெய் யருவம்
காட்சிக்கு வந்த்தே திருமெய் யுருவம்

காலவெளி கடந்து நிற்கும் அருவமெய்யே
காலவெளி உய்ந்து நிற்கும் உருவமெய்யாம்!
பாலருவி அருளுள் ஊற நின்உருவமெய்க்
கோலமது உருகிப் போக அருவமெய்யாம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: