5. குண்டலி நாகம்

குருவித்து மூல நிலத்தைப் பிளந்து
மேலெழுந்து சீறுகிறது
குண்டலி நாகமாய்!
நாபியின் கீழ் காமச் சலனம்!
நாபியில் ஆணவப் படலம்!
காமம் இறைக் காதலாய்க் கனிந்துருக
ஆணவம் ஆண்டவரில் கரைய
நாபி மேல் அருட்கரமாய்
நாகம் பரிமாறும்!
நச்சுப் பற்கள்
அமுத விரல்களாகும்
அற்புதம்!
குண்டலி எழுச்சியால்
தன் உருவ மெய்யுணர்ந்த மனிதன்
தன் அருவ மெய்யுணர
மேலெழுகிறான்!
உருவ அருவ ஒருமையாம்
தன் பெருமையறியும்
இருதய நேர்மையைச் சேர
மேலேறுகிறான்!
நாகம் இகம் விட்டு
தாகமுடன் பரம் ஏகும்!
கருடன் பரம் விட்டுக்
கருணையுடன் இகம் இறங்கும்!
நஞ்சைக் கக்கிய பின்
நாகம் மெய்யாகவே
நல்ல பாம்பே தான்!
கருட வள்ளலின்
தாள்களில் ஒன்றிய பின்
கருநாகமும்
நல்ல பாம்பே தான்!
மூலக் குண்டலிப்
பராக் குண்டலியாகும்
பேரதிசயம்
கருட வள்ளலின்
குரு தந்திரப்
பிரமாணம்!
தாமசமாய்ச் சுருண்ட பாம்பும்
ராஜசமாய்ச் சீறியெழுந்த ராஜ நாகமும்
சத்துவமாய்த் தீண்டிய கரு நாகமும்
தம் திரிகுண நச்சைக் கக்கி
சச்சிதானந்த ஒருமையில்
நல்ல பாம்பாகும்
கருட வள்ளலின்
அருள் நிழல் பட்டதுமே!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: