சாமியார்.சாமி!யார்? – 1

ஆசாமி சாமியார்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து
ஆசனம் நெஞ்சில் அன்பின் ஆச்சரியம் உணரச்
சாமி! யார்? என்ற கேள்விக் கொக்கி நிமிர
ஆகாகா! முதுகுத் தண்டில் அருளின் மின்சாரம்!!!!!!!!!!!

படத்தில் சிரித்தே நின்மெய் அரிப்பார்தம்
மடத்தில் இழுத்தே அழிப்பார்
(மடம் = மடமை மற்றும் ஆசிரமம்; நின்மெய் அரிப்பார் = உனதுண்மையை அரிப்பார், உனது சூக்கும உடம்பில் கொக்கி போட்டு சத்தி திருடுவார்)

கொக்கி போட்டுச் சத்தியைத் திருடுங்
கள்ளர் தாம்பொய்ச் சாமியார்
(கொக்கி = கண்ணுக்குப் புலப்படாச் சூக்குமக் குழாய்கள்)

இறந்தார் போல்மாலை போட்டே படத்திலேறித்
துறந்தார் போல்நடிப்பார் கள்வர்

வாலைத் தாயை உணரார் காம
நோயைத் தீரார் சாமியார்

இருள்வாய் தாண்டி இருதயத் தேறி
அருள்வாய் காணார் சாமியார்
(இருள்வாய் = மார்படி, சூர்ய சக்கரம்; அருள்வாய் = அமுத கலசம், இருதயமேல் வாய், தொண்டையடி, தைமஸ் சுரப்பி)

கதவெனும் இருள்வாய் திற!பேய்க் காற்று
வரும்!பொய்ம் மருள்வாய் விழு!
(இதுவே நித்யானந்தாவின் போதனை; பேய்க்காற்று = அசுத்த ஆவிகள்; இருள்வாய் = மார்படி, சூர்ய சக்கரம்; பொய்ம்மருள் வாய் விழு = திரிகுண மாயைக் குழியில் விழு)

தங்கத்தில் சிம்மாசனம் பொய்ச்சாமி யார்க்கு
நெஞ்சந்தான் நல்லாசனம் சாமிக்கு

வெள்ளைப் பட்டை நெற்றி முழுக்க
கள்ள மனத்தை மறைக்க

தேகங் காவியால் மூடுவாய் கருமனப்
பாவி நீசாமி யா

தவவேடம் போட்டே ஊரை ஏமாற்றும்
அவச்சாமி யாரோ சாமி

தவமோனத் துள்ளே தேகமெய் யகத்தில்
சிவமான அன்பே சாமி

புலித்தோ லெதற்குத் தவத்தே அமரப்
புவிமேல் பசுபோல் திரி
(பசுபோல் திரி = அமைதியின் வடிவமாய் உலவு)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: