நிலை – 1

நிலைநிலா யோநீ நிலாநிலை யேதான்
நின்றன் கதியே னோ

விளக்கம்:
மனிதா! தவ நிலையில் நீ நிற்கமாட்டோயோ?
நிலையிலா அவ நிலையே தான் உன் கதியாய் இருப்பதேனோ?

வாழ்வு நில்’ஐ’ யவரை யுணர்ந்து
வாழ்வில் நிற்றல் தவம்

வாழ்வு  நில்’ஐ’  யவரை  யுணராமல்
வாழ்வு  துறத்தல்  அவம்


ஐ = தலைமைப் பரம்பொருள், தயாநாயகப் பெரும்பொருள், அல்லாஹ், அன்பே சிவம்,
பரமபிதா

நில்’ஐ’ அறிய ஐயனருள் வேண்டி
உய்நீ இருதய குகை

இரங்கி ஐயனும் நின்னுள் இறங்கவே
இறவாப் பிறவா நிலை

பிறந்தும் இறந்தும் உழலும் பிழைப்பிது
மறந்ததால் ஐயனை வந்தது

ஐயனோ விழித்துளான் தூயதாம் நெஞ்சிலே
மாயமோ வலிந்ததை மூடுது

ஐயனின் அருட்பெரு வல்லபம் நாடுநீ
மாயமும் விலகிடுந் திண்ணம்

வல்லான் ஏகனைத் தேவாதி தேவனை
அல்லாஹ் நேசனை நினை

நினைந்து நினைந்து நெஞ்சம் நெகிழ
உணர்ந்து உணர்ந்து நனை

நனைந்து நனைந்து கண்மை யதனில்
கனிந்து கனிந்து விழு

விழுந்து எழுவாய்ப் பேரா நிலையுள்
விடிவாய் ஐயனின் அருளால்

ஐயனின் அருளால் ஆகாத தில்லை
ஏகனே தருவான் அபயம்

அபயந் தருமோர் தேவ நேசனே
சரணம் என்றே சேரு

கரும வலியைத் தரும வலியால்
கழிக்க விரும்பு வலிந்து
(கரும வலி = கரும வேதனை, தரும வலி = தரும வலிமை)

கரும வலியைக் கூட்டிக் கொண்டாய்
தரும வலியை மறந்து

கருமங் கழிக்க தருமச் சுழலாம்
ஒருவன் தானே வல்லான்

ஒருவன் தானே வல்லான் ஈடிணை
ஒன்றும் இல்லா நல்லான்

கருமத் துக்கு வருந்தி மன்னிக்குந்
தருமன் தாள்சேர் வலிந்து

உருமுங் கருமம் வதைக்கும் முன்னர்
தருமன் ‘ஐ’சேர் விரைந்து

வலிந்து விரைந்து ஏகனைச் சரணடைய வேண்டியது நம் பொறுப்பு, நம்மால் எடுக்கலாகாத எல்லாம் அருளாளன் கொடுக்க வல்லான் என்று உறுதியாய் உணர்ந்து.

நில்லாத் தோற்றந் தாண்டி பொன்றாது
நில்’ஐ’ ஓர்மை உண்டு

நில்லாத் தோற்றத் திடையே நில்’ஐ’
ஓர்மை தொற்ற நிலை

நில்’ஐ’ யாதோ அன்பாம் ஏகம்
இல்லை அதனின் வல்லது

அன்பே வல்லது எங்கும் எதிலும்
என்றும் உள்ளது நல்லது

அன்பை உணர நெஞ்சுள் ஏகு
கண்மை பனிக்க வாழு

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: