அன்பின் தன்னிலை விளக்கம்

நான் அன்பு
என்னிலும் உயர்ந்தது எதுவுமில்லை
நானே எனை விளங்கி அறிவாய் உயர்கிறேன்
என்னிலும் தாழ்ந்தது எதுவுமில்லை
நானே எனக்கிரங்கி தயவாய்த் தாழ்கிறேன்
எனக்குச் சமானமானது எதுவுமில்லை
நானே எல்லாவற்றுக்கும் எனைப் பூரணமாயளித்து எல்லாவற்றையும் சமானமாக்குகிறேன்
என்னைத் தடுக்க வல்லது எதுமில்லை
என்னைத் தடுக்க முனையும் எதையும் தகர்த்து நான் பாய்கிறேன்
எனக்கு அயலானது எதுமில்லை
நானே தன்மை நானாகி முன்னிலை நீயாகி யாவுமாய்ப் படர்கிறேன்
நான் இல்லாது எதுவும் இருக்க முடியாது
நான் எஞ்ஞான்றும் இல்லாமல் போக முடியாது
மையம் எங்கும் இறைந்திருக்கும் பரிதி காணலாகாப் பெரு வட்டம் நான்
நானே சுத்த வெளியாய் உள்ளேன்
என்னை நானே அழுத்தித் தழுவி நானே நல்ல ஒளியாகிறேன்
குவியும் வெளியின் மற்றும் விரியும் ஒளியின் புணர்தலால் நானே ஞானக் களியாகிறேன்
ஞானக் களி பிழியும் அமுத அளியாகிறேன்
அமுத அளி உறையும் கற்ப திடமாகிறேன்
கற்ப திடத்தாலான காயம் மெய்யாகிறேன்
மெய் பிரியா உயிர்மையாம் உயிர்மெய்யாகிறேன்
அன்பாம் என்னிலை விளக்கம் நீ மறந்து மயங்க
உன்னைத் தெருட்டுஞ் சற்குரு வழியாகிறேன்
நெஞ்சின் கண் எஞ்ஞான்றும் விழித்திருக்கும் அன்பென்னை உணர
என்னிலை விளக்கம் உனக்குத் தெற்றென விளங்கும்
என்னிலை விளக்கம் உன் தன்னிலை விளக்கம்
உன்னைப் போல் ஒவ்வொன்றின் தன்னிலை விளக்கம்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: