பதி!

1

பூரணன் காரணன்
ஓமய நானவன்
கருமவேர் அறுப்பவன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

2

சுயஞ்சுடர்ப் ரகாசன்
பவமறு தருமன்
சிவமெனும் ஒருவன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

3

நித்தியன் நிர்மலன்
சத்தியன் சின்மயன்
களித்திடும் இன்பவன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

4

அமுதன் நெஞ்செனுங்
குமுதத் துள்ளவன்
பனித்திடுங் கண்ணவன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

5

நடுவுள அன்பன்
நடமிடும் இன்பன்
அணைத்திடுந் திருக்கரன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

6

இரங்கும் அறிவன்
இறங்கும் அரியன்
உறவினில் எளியன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

7

அருட்பெரு வல்லபன்
அரும்பெறற் சித்தவன்
உருவுளே சத்தியன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

8 & 9

அருட்பெருஞ் ஜோதியள்
தனிக்கரு ணாகரன்
உமாசிவ ஒருமை
உணர்வொடு எலாம்பதி

10

பெரிய கடவுளாம்
பேரா முதலவன்
உயிரதில் பொருந்தினான்
உணர்வொடு எலாம்பதி

11

அருட்பே ரரசன்
அவதார புருஷன்
உலகினில் நடப்பவன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

12

நானே நானது
தானே ஆனவன்
குறைவிலாப் பூரணன்
உணர்வொடு எலாம்பதி

13

நானே மெய்வழி
ஜீவனாம் என்பவன்
இருப்பவன் தன்மை(மெய்)
உணர்வொடு எலாம்பதி

1. தலையுச்சி
2. நெற்றி
3. தொண்டை
4. தொண்டையடி
5. இருதயம், நடு மார்பு
6. மார்படி, உதரவிதானம்
7. நாபி
8 & 9. நாபியடி
10. முதுகடி
11. முழந்தாள்
12. பாதம்

13. முழுமை, முழு மெய்

இது புறத்தே வீணே ஓடித் தேடிக் காணக் கிடைக்காத உன் விசுவரூபம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: