விளம்பரப் பலகை!

விளம்பர நாட்டமில்லாப்
பலகையுந் தேவையில்லா
ஓர்மை(ஓர் மெய்) நிலைக்கு
விளம்பரப் பலகையாய்
நீயேன் நாகரா?
_______________________
கேள்வி கேட்பது ஆரு?
என்ன தான் அவர் பேரு?
எங்கே இருக்குது அவர் ஊரு?
பாரு பாரு நல்லாப் பாரு
இருக்கும் இடத்தில் ஊன்றிப் பாரு
இல்லாத இடந்தேடி ஓடுவாயோ கூறு
ஆள் நீ ஆரோ பேரா முதலவர் சிறு கூறு
உன் உணர்வைக் கீறும் மெய்யவர் கூரு
பேசவும் வேணாம் நீயவர் பேரு
அவர் ஊரதில் போய் நீ மோனமாய்ச் சேரு
அவர் ரூபமே ஆகிப் பூமியில் வாழு

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: