அன்னையை நினைந்து! – 4

முதுகடியில் பயமெனும் முடிச்சினை அவிழ்க்க
“யாமிருக்க பயமேன்!” எனும்
அபய மந்திரந் தருவாய்!
உந்திக்கீழ் அவ காம முடிச்சினை அவிழ்க்க
அம்மையப்பனாய் அங்கமர்ந்தே கருணை அருள்வாய்!
உந்தியில் ஆணவ முடிச்சினை அவிழ்க்க
சச்சிதானந்த சத்தி சித்தி பூரண
அருட்பேராற்றலாய் அங்கே அமர்வாய்!
உந்தி மேல் மருண்மயக்க முடிச்சினை அவிழ்க்கப்
பூரண ஞானமாய் அங்கே நிறைவாய்!
நெஞ்சை மூடும் வஞ்ச முடிச்சினை அவிழ்க்கத்
தாழுடை அன்பாய் அங்கே பாய்வாய்!
நெஞ்சமேல் பேத பாவ முடிச்சினை அவிழ்க்க
ஆன்ம நேய அமிழ்தமாய் அங்கே பெருகுவாய்!
கண்டத்தே கரும விதி முடிச்சினை அவிழ்க்க
அறவாழித் தரும நெறியாய் அங்கே சுழல்வாய்!
நெற்றியை மூடிய மாயை இருள் முடிச்சை அவிழ்க்க
சுயம்பிரகாசச் சுடர் விழியாய் அங்கே மலர்வாய்!
உச்சியை மூடிய அஞ்ஞான முடிச்சை அவிழ்க்க
மெய்வழி திறக்கும் பூரணமாய் அங்கே உய்வாய்!
அவதார மகிமை முழந்தாள் இறங்க அருளரசியற்றுவாய்!
பூரண மெய்ஞ்ஞானம் பூமியில் விளங்கத் தாய் நீ பாதம் பதிவாய்!
“மெய் வழி ஜீவன் நானே” என்றே சேயெம் மெய் வழி தாய் நீ புகுவாய்!
முடிச்சுகள் யாவும் அவிழ்த்தே
முதல் நடு முடிவாய்
சேயெம் தேக மெய்யுயிர்த்த தாயே லலிதா நின் திருவடி சரணம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: