சூஃபிப் பாடல்(Sufi Song) – 4

“அல்லாஹ்வின் பேரிலெ”ன்றால் சேருஞ் ஞானம்
“அருளாளன் கருணாகரன்” என்றே நெஞ்சுருக
உச்சரித்தால் இருள்சேர் இருவினைகள் தேயும்
“மன்னிக்குந் தயாபரன்” என்றே தண்டிக்கும்
வஞ்சத்தை “அன்பென்னும் ஒன்றேயாம் என்றென்றும்
நின்னெஞ்சுள்” என்றோதும் அல்லாவுக் கர்ப்பணித்தால்
இற்றுப்போம் நரைதிரை மூப்போடு நோயும்
“அருளாளன் கருணாகரன் மன்னிக்குந் தயாபரன்
அல்லாஹ்வின் பேரிலெ”ன்றால் கொடுஞ்சாவும் மாயும்
வல்லானாம் அல்லாஹ்வின் நற்தூதன் நபிகள்
எல்லாமே உய்யத்தான் அன்போடு அருளும்
குர்-ஆனின் இச்சாரம் அல்லாஹ்வின் உண்மை
ஆங்கார நாசத் தந்திரம் புகட்டும்
ஓங்கார நாத மந்திரப் பொருளே
“அருளாளன் கருணாகரன் மன்னிக்குந் தயாபரன்
அல்லாஹ்வின் பேரிலெ”னும் குர்-ஆனின் சாரம்
நல்லான்தான் மின்னும்நின் நெஞ்சுள்ளே ஏற்றேபின்
நின்னாவில் இச்சாரந் தித்திக்க உண்பாய்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: