வள்ளலார் அருள் வாக்கு

57

சபைநின தகமென யாமே அமர்ந்தோம்
அபயம் அளித்தோம் மகவே

58

மருளெலாம் தவிர்த்தே வரமெலாங் கொடுத்தோம்
அருளமு தளித்தோம் மகவே

59

அருட்ஜோதி மெய்யுளே பெருங்கருணை உயிர்த்தநின்
இருதயவாய் திறந்தோம் மகவே

60

நின்னை எம்பொருளெனப் போற்றி அப்பன்
அன்னை யாய்நின்னகத் தமர்ந்தோம்

61

அலகில் பேரருளால் நின்அறிவது விளக்கி
உலகின் காரிருளைக் கரைத்தோம்

62

சிறுநெறி செல்லாத் திறனளித் தழியா
துறுநெறி உணர்ச்சி தந்தோம்

63

சாகாக் கல்வியின் தரமெலாம் உணர்த்தி
சாகா வரத்தையுந் தந்தோம்

64

அன்பை விளைவித்து அருட்பே ரொளியால்
இன்பை யும்நிறைவித் தோம்

65

நின்னையும் எம்மையும் ஓருரு வாக்கிநீ
எண்ணியபடி எலாஞ்சீருறச் செய்தோம்

66

அருளமு தளித்தோம் அருணிலை ஏற்றினோம்
அருளறி வளித்துயிர் ஆனோம்

67

வாழி நீடூழி எம்திரு மகவேஅற
வாழி யாய்நீஇங் கிரு

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: