நிலை – 8

மனத்தை வலிய அடக்க முனைதல் பித்தத்தைத் தான் ஏற்படுத்தும், மனம் தானே அடங்க மனத்துக்கு நாம் வழி காட்டலே உசிதம், மூச்சே மன எழுச்சியின் மூல காரணம், நம் கவனத்தை மூச்சில் திருப்ப மனம் மூச்செழும் இருதயத் திருத் தலத்தில் தானே அடங்கி விடும், ஓர் எளிய உத்தி, நாவின் நுனியை வளைத்து, அண்ணத்தில் வைத்தல், நாம் பேசாதிருக்கும் நேரங்களிலெல்லாம் இதை நாம் பழக வேண்டும், நாவுக்கு வலி வரும் வரையில் வலிந்து வளைக்க வேண்டாம், நாவை சிறிது வளைத்து மேற்பல் வரிசைக்கருகில் அண்ணத்தில் பூட்டுவது மிகவும் எளிது. நாவு மனத்தின் எழுச்சியை உரத்து வெளிப்படுத்துகிறது. மனத்தில் எண்ணங்கள் எழும் போதெல்லாம் நா நுனியில் நுண்ணிய அதிர்வுகள் ஏற்படும், அண்ணம் இருதயத்தைக் குறிக்கும் படிமமாக, நாவு மனத்தைக் குறிக்கிறது, நா நுனியை அண்ணத்தில் வைப்பதன் மூலம் மனத்துக்கு நாம் அதன் உதய இடம் இருதயத் தலத்தை மிகவும் நாசூக்காக அறிவிக்கிறோம், மன எழுச்சி இருதயத் தலத்தில் ஊன்றி இருக்கும் போது, மனமே ஞானப் பெண்ணாகிறாள், ஆண்டாளாகிறாள், ஆண் தாளாகிறாள், இருதயத்தே ஆண்டவன் தன்னை மணக்கத் தகுதி பெற்ற மணப் பெண்ணாகிறாள், இருதய ஆண்டவர் மன ஆண்டாளின் வாயிலாகத் தன் தாள் பதிக்கிறார், மன – இருதய ஒருமை, இத்தகைய நிலையில் மன எழுச்சி ஞானத்தைப் பகிரும் வாலைப் பெண்ணாகிறது, ஆக நாம் மனத்தை மிக மென்மையாகக் கையாள வேண்டும், ஆண்டவரை நாம் ஆண்டாளுக்குக் காட்ட வேண்டும், எனவே தான் சஹஜ யோகம் சாலச் சிறந்தது, நம் நாவு நுனி அண்ணத்தில் வைக்கும் போதெல்லாம், மன ஆண்டாள் இருதய ஆண்டவரைக் கூடுவதாக நாம் பாவிக்க, சாதாரண நிலையில் நம்மை ஏய்க்கும் மனம், நமக்கு வழி காட்டும் வாலைப் பெண்ணாகி விடும்.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: