வள்ளலார் அருள் வாக்கு

96

வடலூர் நின்மெய் மறந்தாய் மாயைக்
கடவூர்ப் பொய்யே கதியாய்

வடலூர் = வடு அல் ஊர் = துரிசில்லா(குற்றமில்லா, மாசிலா) ஊர்
நின் மெய் = உன் சுத்த தேகம்
மாயைக் கடவூர்ப் பொய் = சுத்த தேகத்தை மறைத்திருக்கும் மாயையின் மல உடம்பு

97

பொய்யாங் கடவூர் மாயை உரித்தே
மெய்யாம் வடலூர் உணர்வாய்

98

“வடு அல்” அ”ரு”ளே பொருளென இருதய
நடுவுள் தெருண்டே இரு

“வடலூர்” என்ற சொல்லின் அநாகரம் anagram “வடு அல் ரு(Ruh)”. இதன் உட்பொருள்: மாசிலாத பரிசுத்த ஆவி(Ruh ரு என்றால் அரபி மொழியில் ஆவி)
தெருண்டே = தெளிவு பெற்றே

99

வெங்காயப் பருஉடல் தரம்மாற *வருஉடல்*
வெண்காய *அருவுடல்* உத்தமம்

வெங்காயப் பருஉடல் = அசுத்த தேகம்
*வருஉடல்* = வருகின்ற வாய்க்கின்ற புது உடல்
வெண்காய *அருவுடல்* = சுத்த தேகம்

*வருஉடல்* மற்றும் *அருவுடல்* *வடலூர்* என்ற சொல்லின் அநாகரங்கள் (வடலூர் = வ்+அ+ட்+அ+ல்+உ+உ+ர்; உயிர் மெய்களை இடம் மாற்றிச் சேர்க்க வருவன அநாகரங்கள் anagrams)

100

*வடல்உரு*ப் பொன்மெய் மகவுனக்குத் தந்தோம்
*வடலூர்* வள்ளல்யாம் உவந்து

*வடல்உரு* = வடு அல் உரு = மாசிலா உருவம்; *வடலூர்* என்ற சொல்லின் அநாகரம்
*வடலூர்* வள்ளல் = வடு அல் ஊராஞ் சுத்த வெளியில் அருளொளியாய் மின்னும் வள்ளலார்
மகவு = மகன், மகள்

இது அம்மையப்பனாம் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாராகிய யாம் எம் செல்லப் பிள்ளையாகிய உம் ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கும் முடிவான உறுதி!

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: