மாயா நிலையம் – 3

10வது படிமம்
ஆக்(OC) – நாயகம்

படம்
தொண்டையில் விசுத்தியில்
முழங்கும் நாயகத்தின் பேருபதேசம்!

இந்த படிமத்தைத் தியானிப்பதன் மூலம்
இருள் சேர் இருவினை எச்சங்கள் யாவுந் தீர்ந்து
இறைமைக்குள் உம் எழுச்சி!

11வது படிமம்
ஷ்வென்(CHUEN) – இறை மகவு

படம்
நெற்றி நடுவில் ஆக்கினையில்
தெய்வ மகவின் ஜனனம்!

இந்த படிமத்தைத் தியானிப்பதன் மூலம்
மாயைத் திரைகளின் எச்சங்கள் யாவுந் தீய்ந்து
இறை மகவாய் உம் விளக்கம்!

12வது படிமம்
எப்(EB) – அமர மனித எழுச்சி

படம்
தலையுச்சியில் சஹஸ்ராரத்தில்
எழும் அமர மனித எழுச்சி!

இந்த படிமத்தைத் தியானிப்பதன் மூலம்
அஞ்ஞான உறக்கத்திலிருந்து உம் விழிப்பு!

13வது படிமம்
பென்(BEN) – நிராதார மேம்பாலம்

படம்
தலையுச்சி தாண்டி
நிராதார ஏழ்நிலை
ஆறாதாரத்தில் இறங்கும்
மெய்வழி!

இந்த படிமத்தைத் தியானிப்பதன் மூலம்
கடவுளின் தூய ஊடகமாய் உம் பரிமாற்றம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: