வள்ளலார் அருள் வாக்கு

138

இவ்விடம் நின்மெய் யகத்தே இக்கணம்
நின்றுள அன்பே யாம்

நின் மெய்யுடம்பாகிய இவ்விடத்தில் இருதயத்தே இக்கணத்திலும் எழுந்தருளியிருக்கும் அன்பே சிவம் யாமே!

139

உள்ளதை உள்ளபடி உணர்த்த உள்ளத்தே
உள்ளோம் வள்ளலெமை உள்

உள்ள ஒவ்வொன்றின் உண்மையை உள்ள படியே ஒளிவின்றி உணர்த்த நின் உள்ளமாம் இருதயத்தே யாம் உள்ளோம்! ஒளிவிலாது ஒளிரும் திருஅருட்பிரகாச வள்ளலாராகிய எம்மை உள்ளுவாயாக! நினைந்து உணர்வாயாக!

140

கள்ள மனமதங்கள் அனந்தமும் விட்டுவிட
வெள்ளை உளமுணர்த்தும் உள்மை(உண்மை)

141

வெள்ளங்கி வள்ளல்யாம் உள்ளத்தே உள்ளோம்
மெய்யெங்கும் எம்உண்மை உயிர்க்க

142

கண்டங் கீழே நெஞ்சகத் திருந்த
கண்ட மாய்விரி வோம்

தொண்டைக்குக் கீழே நெஞ்சகத்தில் இருந்து அகண்டமாய் விரிவோம் யாம்!(விரி ஓம் யாம்!)

143

எவ்வுயிர்க்கும் இர(ற)ங்கும் செவ்வியதாம் எளிமை
நெஞ்சிருக்கும் இறைமை யாம்

144

உயிரிரக்கம் மெய்யிறக்கும் இறவாப் பெருவரம்
அகத்திருக்கும் அன்புணர்வே யாம்

145

அகத்திருந்தே அனகமாய் விரிந்திருக்கும் அன்பெமை
அகம்படியா தலைமனம் உணருமோ
(அனகம் = பிரபஞ்ச முழுமை)

146

அகம்படியான் தலைவனை அன்பெனுமோர் முதல்வனை
அகம்படியான் உணரா தழிந்தான்

முதல் வரி அகம்படியான் = ஆண்டவக் கணவன், அதுவே மருவி “ஆம்படியான்” ஆனது, அகம்படி “யான்”(நான்) தலைவன் ‘ஐ'(I) என்றும் பிரிக்கலாம், 2ம் வரி அகம்படியான் = அகமாம் நெஞ்சில் இருதயத்தில் படியாதவன்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: