மாயா நிலையம் – 4

அடுத்த ஏழு படிமங்கள்
நிராதார ஏழ்நிலை
மெய்க்குள் இறங்குவதைக் குறிக்கும்

14வது படிமம்
ஈஷ்(IX) – பரஞான போதம்
படம்
நிராதார முதல் நிலை தலையுச்சியாம் சஹஸ்ராரத்தில் ஒன்றும்

15வது படிமம்
மென்(MEN) – தூய நோக்கம்
படம்
நிராதார 2ம் நிலை நெற்றி நடு ஆக்கினையில் ஒன்றும்

16வது படிமம்
கீப்(CIB) – குரு மந்திர அக தீட்சை
படம்
நிராதார 3ம் நிலை தொண்டையாம் விசுத்தியில் ஒன்றும்

17வது படிமம்
கபன்(CABAN) – இருதயத் திரு பூமி
படம்
நிராதார 4ம் நிலை நடுமார்பாம் அனாகதத்தில் ஒன்றும்

18வது படிமம்
எட்ஜ்னப்(ETZNAB) – சத்திய தரிசனம்
படம்
நிராதார 5ம் நிலை நாபியாம் மணிபூரகத்தில் ஒன்றும்

19வது படிமம்
கவாக்(CAUAC) – அதிசயப் பரிமாற்றம்
படம்
நிராதார 6ம் நிலை நாபியடி சுவாதிட்டானத்தில் ஒன்றும்

20வது படிமம்
அஹாவ்(AHAU) – ஜோதி ஸ்வரூபம்
படம்
நிராதார 7ம் நிலை முதுகடி மூலாதாரத்தில் ஒன்றும்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: