சின்முத்திரை

மௌனத்தை மொழியாகக் கொண்டு உபதேசித்த ஞானியரில் குரு தட்சிணாமூர்த்தி ஒருவர்.

கட்டை விரல் நுனியும் சுட்டு விரல் நுனியும் இணையும் சின்முத்திரையில் மௌனமாக அவர் பல விஷயங்களைப் போதிக்கிறார்.

சக்தி உள்ளே சுழிந்து சிவமாவதை இடக்கர சின் முத்திரையும்(எண் -6)
சிவம் வெளியே வழிந்து சக்தியாவதை வலக்கர சின் முத்திரையும்(எண்-9)
குறிக்க
இவ்விரு கரங்களுக்கிடையே சிவ-சக்தி ஐக்கியமாம் நடு நாயகமாக
சற்குரு வடிவமாகத் தான் மௌன யோகத்தில் அமர்ந்து போதிக்கிறார்!

சிவ இருப்புக்கும்
சக்தி இயக்கத்துக்கும்
நடுவில்
குரு ஞானமாய்
மௌனத்தில் நில்!

இருப்பிலிருந்து இயக்கம் எழுந்தும்
எப்போதும் அது இருப்பிலேயே அடங்கியிருக்குந் தன்மை உணர்ந்து
இயக்கத்திற்குத் தன்னை முழுமையாய் அளித்தும்
எப்போதும் தனக்குள் தான் ஊன்றியிருக்கும் இருப்பின் தன்மை உணர்ந்து
இருப்பு – இயக்க ஐக்கியமாம்(இருப்பு மற்றும் இயக்கம் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவையல்ல என்பதை முற்றிலும் உணர்தல்)
ஞானத்தில் நீ நின்றால்
நீயே மௌன குரு!

சின்முத்திரையில் அமர்ந்து
அகத்தவ மலையேற
இன்னும் பல விஷயங்கள்
உமக்குத் தெரிய வரும்!

உள்ளே சுழிவது என்பது பருப்பொருள் மென்பொருளாய் ஒளி(ர்)வதையும்(ஒளிர்ந்துப் பின் மறைவது-Spiritualization)
வெளியே வழிவது என்பது மென்பொருள் பருப்பொருளாய் வெளிப்படுவதையும்(Materialization)
குறிக்கிறது

மனிதன்
உள்ளே சுழிந்தால்
கடவுள்!

கடவுள்
வெளியே வழிந்தால்
மனிதன்!

மனிதன் கடவுளின் உருவம்!

கடவுள் மனிதனின் அருவம்!

சாகாக் கலை நெறி விளக்கும் குறுஞ்சூத்திரங்கள்!

சின்முத்திரையில் மௌனமாய் இவற்றை அருளிய மௌன குரு சரணம்!

சுட்டு விரல் மனித உருவம்
கட்டை விரல் கடவுள் அருவத்தில் சேர
சச்சிதானந்த(சத்து+சித்து+ஆனந்தம்) மூவிரல் நீளும்
இச்சகமெங்கும்!(வலக் கரம்)

சுட்டு விரல் மனித உருவம்
கட்டை விரல் கடவுள் அருவத்தில் சேர
சத்தி சித்தி பூரண மூவிரல் நீளும்
இச்சகமெங்கும்!(இடக் கரம்)

சின்முத்திரையில் மௌனமாய் இவற்றை அருளிய மௌன குரு சரணம்!

சுட்டு விரல்
தன் சுட்டும் வேலையை விட்டுக்
கட்டை விரலோடு சேர
சுட்ட முடியா உன் உண்மை வெளிப்படும்
உங்கு!(அங்கு, இங்கு உமக்குத் தெரியும், உங்கு தெரிய உம்மை(உம் ‘ஐ’) உமக்குத் தெரியும்)

சின்முத்திரையில் மௌனமாய் இவற்றை அருளிய மௌன குரு சரணம்!

சுட்டு விரல் இம்மொழியை
கட்டை விரல் மௌனத்தில் சேர்த்து
மெய்ப்பொருள் விளங்கு!
உங்கு!(உங்கு நீ இருக்கும் இடமே, இருக்கும் இடத்தை விட்டு இங்கும் அங்கும் எங்கும் அலைகின்றாயே ஞானத் தங்கமே!)

சின்முத்திரையில் மௌனமாய் இவற்றை அருளிய மௌன குரு சரணம்!

சுட்டு விரல் ஆறாதாரத்தில்
கட்டை விரல் நிராதாரம் பொருந்த
கிட்டும் சாகாக் கலை நெறி!(மாயா நிலை)

சின்முத்திரையில் மௌனமாய் இவற்றை அருளிய மௌன குரு சரணம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: