மனந்திரும்புங்கள்!

மேலே சுத்தவெளி!
கீழே பொருட்திரள்!
பொருட்திரளிடையே நின் மெய்யுடம்பு!
மேலிருந்து கீழ் வரை வழியும் அருளொளி!
அருளொளி புகுந்த கணம்
பொருட்திரள் பொலிவு பெறும்!
பொலிவிழந்து நலிவதேன் பொருட்திரள்!
பொருட்திரளிடையே சருகாகி இளைப்பதேன் நின் மெய்யுடம்பு!
மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு!
மனமே மார்க்கத்தின் மூடியானால்!!!!!????????
மனந்திறந்து வழி விடு வழியும் அருளொளிக்கு!
பருப்பொருளாம் நின் மெய்க்கும்
நுண்பொருளாம் பரமனருளுக்கும்
இடையே நிற்கும் பாலமே நின் மனம்!
பாலத்தை மூடி விட்டு அருட்
பாலதன் போக்குவரத்தை நீ தடுத்தால்
பொலிவிழந்த பொருட்திரளிடையே
நலிந்து மெலிந்து தேயும் சாவே நின் வழக்காகும்!
மனந்திறந்தால் மார்க்கமுண்டு!
மனந்திறந்தே சாகாக் கலை நெறி விளங்கு!

இருதய நேர்மையாம் அன்பை விட்டு
வன்பே பதியும் உருள் சகடாய்ப்
புனித பூமியை மயான பூமியாக்கும் மனமே!
நீ திருந்து! இருதய நேர்மையுள் திரும்பு!

மனந்திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்ஜியம் சமீபத்திலிருக்கிறது!(அங்கையில் நெல்லிக் கனி போல்!) குருநாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு வாசகம் உள் வாங்கி மனந்திரும்பி பரலோக ராஜ்ஜியத்துள் இங்கேயே இப்போதே உயிர்த்தெழுவீர்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: