மருந்து

மருந்து = ம்+அருந்து = ம்+அருந்த+’உ’

ஓம் = அ+உ+ம்
அ = இயக்கம்(சக்தி, ரு, பரிசுத்த ஆவி…………)
உ = ஞானம்(குரு, கணபதி, முருகர், கிறிஸ்து, நபிகள்………)
ம் = இருப்பு(சிவம், அல்லா, பரமபிதா…………)

இயக்க உலகில்
இருப்பு தனை
மொத்தமாய்
நீ மறந்ததால்
வந்துற்ற நோய் தீர
இயக்கம் அடங்கும் ஒடுங்கும்
எப்போதும் ஊன்றி இருக்கும்
‘ம்’ எனும் இருப்பை
நீ மருந்தாய்
அருந்து!

அவ்வாறு
நீ ‘ம்’ மருந்து
அருந்த
இருப்பும்
இயக்கமும்
ஒவ்வாத முரண்களல்ல
என்ற
‘உ’ எனும் குரு ஞானம்
உனக்கு உதிக்கும்
நீ இருக்கும்
உங்கு!

உப்போது(அப்போதும் இப்போதும் எப்போதும் தாண்டிய)
‘உ’கரதலம்
உனக்குத் தெரியும்!
அகரமுதல்
உனக்குப் புரியும்!
உம் காதலர்
உன் கண்ணில் நிற்பார்!
உடனே வந்துன்னைப்
புணர்வார்!
அவர் தம் கற்பூர தேகம்
உன் மெய்யுண்ணத்
தருவார்!
உலக தரம் மாறி
உலக ரதம் ஓட
உத்தியும் தருவார்!
உத்தியைச் செயல் படுத்த
தூய நோக்க
புத்தியுந் தருவார்!
சத்திய தரிசனத்தில்
நீ
சித்தி பெறுவாய்!
உலக உயிர்த்திரளின்
நோய் நீக்கும் மருந்தாக
நீயே
உலகில் இருப்பாய்
இயங்குவாய்!
இருப்பையும்
இயக்கத்தையும்
உன்னுள்ளே ஒன்றுவித்து
ஒன்றாம் அம்மையப்பனை
என்றென்றும்
நன்றாக
முற்றிலும் அறிவாய்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: