விஞ்ஞானம் சுட்டும் மெய்ஞ்ஞானம்

படம்

படம்

மெய்யுடம்பை அருளொளியின் பேரடுக்கால் பெருக்க
உய்ந்துவிடும் மெய்யுடம்பும் சுத்தவெளி இருப்பில்!
விஞ்ஞானம் சுட்டியே மெய்ஞ்ஞானம் சொன்னேனே!
விஞ்ஞானம் மட்டுமே மெய்யென்றால் உய்வாயோ!

அருளொளியின் பேரடுக்கு = படம்

விளக்கம்: பருப்பொருளாம் உனது உடம்பை அருளொளியுள் ஆழ்த்தும் அகத்தவத்தால், பருப்பொருளின் மூலமான சுத்தவெளியில் உனது உடம்பு மறைந்து விடும்!

எவ்வாறு m எனும் பருப்பொருளுக்கு E எனும் சக்தி மூலமோ, அவ்வாறே உடம்பெனும் பருப்பொருளுக்கு சுத்தவெளி மூலம்!

எவ்வாறு மனிதனால் அணுவைப் பிளந்து சக்தியை உருவாக்க முடியுமோ, அவ்வாறே ஆண்டவனால் மனித உடம்புள் புகுந்து அதை தன் இருப்பாம் சுத்த வெளியாய்ப் பரிமாற்ற முடியும்!

c எனும் பருவொளியின் வேகம்(Speed of Material Light) செய்யும் அதிசயம் போல்
அருளொளியும் செய்யும் பேரதிசயம் தன் எண்ணவொணா அதீத வேகத்தால்!

தேவனால் கூடாத காரியம் எதுவுமில்லை” – இது மெய்ஞ்ஞானம் உணர்த்தும் விவிலிய வாக்கியம்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: