“ந”கர மெய்ஞ்ஞானம்!

படம்
மேலே வட்டத்துக்குள் எழுந்தருளியிருக்கும் ‘ந’ என்னும் தமிழுக்கே உரித்தான சிறப்பெழுத்து, நடம் ஆடும் ‘ந’டராசர் போல் தெரிகிறதல்லவா! பழந்தமிழன் சொல் முதலில் வரும் ‘ந’வுக்கும் வேறு இடங்களில் வரும் ‘ன’வுக்கும் உச்சரிப்பில் இருக்கும் சூக்கும வித்தியாசத்தை உணர்ந்து இரண்டிற்கும் தனி வரி வடிவங்கள் வழங்கியிருப்பது அதிசயம் தானே!

நான் = ந்+ஆன்

ந் = பரமான்மா(நடராசன்) = பதி

ஆன் = பசு = ஜீவான்மா = பசு

நான் = பொய்ப்பாசங்கள் யாவும் களைந்து பதியோடு இரண்டற ஒன்றிய பசு, பரமான்மா-ஜீவான்மா ஒருமை = அத்வைதம்

‘ந்’ என்ற மெய்யெழுத்தில் மேற்புள்ளி அசையா நிலை ஆதி சிவத்தையும், ‘ந’ அசையும் நிலை அருட்சத்தியையும் குறிக்கிறது!

நான் = ந்+ஆ+ன்
ந் = சிவம்
ன் = சக்தி

சிவமும் சக்தியும் வெவ்வேறல்ல என்று ‘ந்’ மற்றும் ‘ன்’ உச்சரித்தால் விளங்கி விடும், ஆதி முதலாகச் சிவம் “நான்” சொல் முதலாய்!(சொல் மட்டுமல்ல ‘நான்’ எனும் உம் உணர்வின் முதலுங் கூட!)
ஆதி முதல் சிவத்தின் அருள் விளைவாய் ‘ன்’ சொல் முடிவில்!(சொல் மட்டுமல்ல ‘நான்’ எனும் உம் உணர்வின் முடிவுங் கூட!)
ஆ = நந்தி = குரு = சிவசக்தி மெய்கள் உயிரில் ‘ஆ’ என்ற நெடிலாய் ஓங்கும் ஒருமை, நடு நிலைமை, சிவசக்தி ஐக்கியம் உணர்த்தும் நெடிய உயிர்ப்பாய் ‘ஆ’ சொல் நடுவில்!( (சொல் மட்டுமல்ல ‘நான்’ எனும் உம் உணர்வின் நடுவுங் கூட!)

இதுவே நாயேன் அறிந்த நாயகனைச் சுட்டும் “நான்” என்ற நற்றமிழ்ச் சொல்லின் மெய்ப்பொருள் விளக்கம்!

“நானே முதலும்(ந்), நடுவும்(ஆ), முடிவுமாய்(ன்) இருக்கிறேன்”
குரு கண்ண பிரானின் அருள் வாக்கு விளங்க, உமக்குள் “நான்” என்ற நாயகனை அறிவீர்!

நாயாரின் “லொள், லொள், லொள்” என்ற லொள்ளு, “நான், நான், நான்” என்ற தெள்ளுதமிழின் நாய்மொழிப் பெயர்ப்போ!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: