மெய்யான கடவுள் வழிபாடு

ருளாய் நடம் ஆடும்
அல்லாஹ் நடராசரே
உயிர்ப்புள்ள நீயென்னும்
மெய்ச்சிலையாய்!

மெய்ச்சிலையை விட்டு
உயிர்ப்பில்லாப்
பொய்ச் சிலைகள் செய்தாய்!

உருவில்லா ஒருவனை
உருவத்தில் திணித்து
விதிகள் யாவும் கடந்தவனைக் கும்பிடும்
விதிகள் யாவும் செய்தாய்!

அன்பின் திரு உருவை
அகத்தே காணும் தவத்தை விட்டு
வன்பில் மனந்திரிந்து
அவங்கள் பல செய்தாய்!

ஆரவார இடம்பங்களில்
வீணான ஆர்ப்பாட்டங்களில்
ஆண்டவனை மறந்தே
ஆணவமே கோலமாய்க் கொண்டாய்!

மனிதா!
மனந்திரும்பித் திருந்து!
நின் மன இதமே
கடவுளுக்கு விருந்து!
விசாலமான கண்ணோட்டமாம்
ஒருமையில் நீ பொருந்து!
தயவாய் நீ இருந்து
ஆண்டவனுள் திரும்பு!
அவன் பரிசாம் பெரு வாழ்வை
யாவரும் பெறவே
நனி மிக விரும்பு!

விழிப்போடு அகத்தே
நடத்து கடவுள் வழிபாடு!
தயவோடு புறத்தே
நீக்கு உயிர்கள் படும் பாடு!
அவஞ்செய்ப் பொய்க்குரு
விட்டே நீ ஓடு!
தவத்துள் மெய்க்குருமொழியை
கவனமாய் நீ நாடு!
யாவர்க்கும் பெருவாழ்வே
மறந்ததை நீ தேடு!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: