வள்ளலார் அருள் வாக்கு

180

*புன்*அ*ல் நன்*மை அன்புன் தன்*மை
புன்னோய் தீர்க்கும் உண்*மை

181

என்பை இளக்குங் கன்மனங் கரைக்கும்
அன்பே மருந்தாம் உண்*மை

182

பொய்ம்மை உரித்துப் பொன்மெய் அளிக்கும்
அன்பே உடற்கு உயிர்*மை

183

நெஞ்சக நடுமுலை சுரக்கும் உண்*மை
அன்பது அடிமுடிக் காதி

184

உண்*மை அன்பினை உண்ணாத் தலையோ
எண்சாண் உடம்பின் பிரதானம்?!

185

உண்*மை அன்பின் பிரசாதம் உண்டால்
அன்றித் தலைக்கில் பிரகாசம்

186

உண்ணப் பெருகும் உண்*மை* அமுதம்
அன்பைச் சுரக்கும் இருதயம்

187

அன்பைச் சுரக்கும் இருதயம் நின்மெய்
யெங்கும் பரப்புஞ் சுகந்தம்

188

சுகந்த மணத்தை நுகர்ந்து உயிர்க்கும்
சுகத்தில் மடியும் மரணம்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: