மாயா நிலையம் – 20

அசையா நிலையாம் சுழியத்தில்
அசைவதே உம் நிலை!
ஓமென்னும் நாத உயிராய்
அகமென்னும்(AHAM) விந்து மெய்யாய்
தம்மென்னும்(DHAM) நாத விந்து கலாதி வாசி
உயிர்மெய் ஒருமையாய்(MOHAMMADH)
சுழியமே யாவுமாய் அசைகிறது!
சுழியத்துக்கு அசைவதே இயல்பு, இயற்கை!
அசைவதற்கு சுழியமே அகரமுதல், ஆதி, வேர் மூலம், இருப்பு!
இருப்பும் இயல்பும் பின்னிப் பிணைந்திருக்கும்
ஒருமையே மாயா நிலையம்!
புறச் சான்றுகளை விட
நம்முள்ளே ஆழக் கிடைக்கும்
அகச் சான்றே
மாயா நிலையத்தின்
சாயா நிரூபணம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: