வள்ளலார் அருள் வாக்கு

232

What is the Heart’s Secret? The Heart Secretes Nectar of Divine Love Which Circulates throughout the Body-Mind! Heart Is the Inmost Core of Soul veiled by the fictitious personality of ego(the illusion of arrogance & ignorance). Ignore ego and Be Mindful of the Heart to Unravel the Heart’s Secret! If you ignore the Heart in mindless slavery & servitude to the ego, you cannot Unravel the Heart’s Secret.

BE HEART & BREATHE THE NECTAR OF DIVINE LOVE NOW-HERE! KNOW WHERE THE HEART IS! HEART IS THE CENTER OF YOUR BEING THAT IS EVERYWHERE! NOWHERE CAN YOU FIND THE HEART BUT WITHIN! KNOCK WITH FULL-BLOODED MINDFULNESS IN FULL EARNESTNESS THE CENTER OF YOUR CHEST AND GOD WILL SURELY OPEN HIS BOSOM SO THAT YOU EARN THE NEST OF GOD, YOUR OWN HEART, THE VERY ABODE OF LOVING GRACE & MERCIFUL COMPASSION!

இருதய ரகசியம் யாதோ இறையருட்
கனியது பிழிந்திடும் நேசம்

நேசச் சமரசம் மனமுடல் முழுதும்
ஆழப் பரவிடப் பரவசம்

ஆன்ம ஆழக் கருவே இருதயம்
ஆணவ மாயை மறைக்கும்

ஆணவத்தை அலட்சியஞ் செய்தே கவனம்வை
ஆன்மக்கரு இருதயம் மேல்

இருதயத்தை அலட்சியஞ் செய்தே ஆணவத்தின்
அடிவருட அவிழுமோ ரகசியம்

இருநீ இருதயமாய் நேசக் கனிரசத்தை
இழுநீ திருவருண்மூச் சது

நின்னிருப்பின் மையம் இருதயம் வியாபகமாய்
எங்குமுள்ள உண்மை அ(உ)து

நின்னுள் ளுள்ளே யன்றி வேறெங்கு
உள்ளம் உணர்வாய் சொல்

மார்பு நடுவைக் கவனமாய்த் தட்டு
வாஞ்சை முழுதுந் தேக்கி

தட்டத் திறக்கும் இறைவன் கருவறை
நெஞ்சம் நினதே அது

அன்பருள் தயாமயக் கருணை ரசமுள
நின்னிரு தயஞ்சிவக் கனி

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: