வள்ளலார் அருள் வாக்கு

235

பேரிலா ஏகனே அனேகம் பேர்களாய்
ஞாலமாம் ஊரிலே உள்ளான்

236

ஞாலமாம் ஊரிலே உள்ளான் ஏகனே
நேசமே ரூபமாய் நாமமாய்

237

நேசமே ரூபமாய் நாமமாய் உள்ளதோர்
ஏகனைக் காணலாங் கூடலாம்

238

ஏகனைக் காணலாங் கூடலாம் ஞாலத்தே
யாவுமே நேசமாய்ப் போற்றின்

239

யாவுமே நேசமாய்ப் போற்றின் அவிழும்
மார்புளே இருதய இரகசியம்

240

இருதய இரகசியம் அவிழப் பகிரங்கம்
அருட்தயா பரக்கருணா கரன்

241

அருட்தயா பரக்கருணா கரனாம் ஏகாம்பரன்
அபயமாம் பரஞ்ஜோதி யாம்

242

யாமெனும் அபயமாய் யாவுமே காக்கும்
நேசமே ஞானமாங் கல்

243

கல்புல் ஈநாய் புள்மிருகம் மாந்தர்
அன்ன உயிர்களும் மற்றுமுள யாவுமே
தானாகித் தானன்றி யாதொன்றும் அல்லாதாகி
நானான ஏகனைக்காண் நீயது
(புள் = பறவை)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: