வள்ளலார் அருள் வாக்கு

நீவிர் இராமலிங்கனா, வள்ளலாரா?

249

ராமலிங்கன் கரைந்தான் வள்ளலார் அன்பில்தான்
நாமரூபங் களைந்தான் ஒளிந்தான்

இது அனைவருஞ் செய்யக் கூடியதா? இடுவதும் சுடுவதும் வாடிக்கையாகிப் போன எம் பிழைப்பில் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு சாத்தியமா? நம்ப முடியவில்லையே!

250

நாகராசன் விரைந்தால் வள்ளலார் அன்பில்தான்
ஞானமாகும் உரைத்தேன் கள்ளச்சா வெல்லத்தான்
பாரிலாரும் உய்ய லாகுமே அன்பில்தாம்
வேரிலாத மாயை மாயத்தான்

கேட்பதற்கு இனிக்கிறது, நடைமுறைப் படுத்த முடியுமா என்ற ஐயமும் எழுகிறது.

251

ஐயமின்றியே உணர்வாய்ப்பெரு வல்லபம் அன்பேதான்
ஜெயமுண்டடா நீவிழித்திரு தயவாய்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: