ஞான வாக்கியம்(கரும்பாக்கள்) – 86

தூற்றலால் துவளாமல் போற்றலால் குதியாமல்
நோற்றலால் குருநாதர் எழுவார்

அருளும் பொருளும் ஒவ்வாவெவ் வேறென்றே
மருட்டும் மனத்தைத் திருத்து
(அருள் = SPIRIT, பொருள் = MATTER)

பரஅருளே இகப்பொருளாய் விரிந்திருக்கும் உண்மை
புரிந்திருநீ இருதயவாய் திறந்து

பரமெய்யே இகத்துய்ந்து கடமெய்யாய் உயிர்த்திருக்குந்
தரமுணர அகத்துள்ளே ஆழ்

அஞ்ஞானச் சகதியில் ஆழ்ந்த மனத்தை
மெய்யோடும் வாசியில் தோய்
(வாசி = உயிர் மூச்சு)

காலடிவரை மெய்ஞ்ஞான போதம் இறங்கக்
காலதில்நிறை தெள்ளமுதை (சு)வாசி
(கால் என்றால் காற்றென்றும் பொருள்)

தூலமெய்த் தேகம் ஞான முதல்வன்
தூயநற் கோலங் காண்

இகத்தைத் தொட்ட பரத்தைத் தொடமன
இதத்தைத் தொற்றி இரு
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: