ஒன்றே தான் தெரியுது!

பேரற்ற ஒன்றே தான்
பேரனைத்தும் ஆனது!
உருவற்ற ஒன்றே தான்
உருவனைத்தும் ஆனது!
ஒன்றுமற்ற சூன்யந்தான்
ஒரேபூரணம் ஆனது!
ஆருமில்லா ஒன்றே தான்
நானாராய் ஆனது!
மனமற்ற ஒன்றே தான்
மனமாகி நின்றது!
வேரற்ற ஒன்றே தான்
உலகின்
வேர்மூலம் ஆனது!
வேறற்ற ஒன்றே தான்
வெவ்வேறாய் நின்றது!
இருப்பென்னும் ஒன்றே தான்
உணர்வாய் எழுந்தது!
உணர்வாய் எழுந்ததும்
இருக்கிறேன் என்றது!
இருக்கிறேன் என்றதும்
இருப்பும் விழித்தது!
இருப்பின் விழிப்பிலே
நானும் நீயும் வழிந்தது!
நானும் நீயும் வழியவே
யாவும் இங்கு படர்ந்தது!
படர்ந்ததைப் பிழியவே
அன்பொன்றே நின்றது!
அன்பொன்றாய் நின்றது
என்மெய்க்குள் சுழியவே
படிப்படியாய் விளங்குது!
படிப்படியாய் விளங்கவும்
பொய்த்திரைகள் அழியவே
மெய்ஞ்ஞானம் புரியுது!
மெய்ஞ்ஞானம் புரியவே
மனஞ்செம்மை ஆனது!
மனஞ்செம்மை ஆனதும்
ஒன்றே தான் தெரியுது!
ஒருமை நன்றாய்ப் புரியுது!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: