பரம ரகசியம்! பகிரங்கம்!!

மண்ணை அகழ்ந்தே காட்ட வில்லை
விண்ணில் ஏறியுங் காட்ட வில்லை
இடத்தும் வல‌த்தும் முன்னும் பின்னும்
இருக்கும் இடத்துங் காட்ட வில்லை
உச்சி பிளந்துங் காட்ட வில்லை
நெற்றி திறந்துங் காட்ட வில்லை
வயிற்றைக் கிழித்துங் காட்ட வில்லை
மார்பைப் பிளந்தே ஆலயம் மெய்யென
ஊங்கே மார்நடு உள்ளுள் இருதய
மையந் தானே மெய்யடம் பாலயத்
துள்ளுள் ஒளிந்த கருவறை எனவும்
உங்குள் எழுந்த எந்தை சமேத
அம்மை யாம்சற் குருமூ (ல)வர்தம்
உண்மை யைத்தன் னுள்ளுள் அனுமன்
தெள்ளத் தெளிவாய்க் காட்டினார் காணே
பரம ரகசியம் பகிரங் கமாக்கிப்
பதிவாழ்ப் பதியைப் பசுவுள் காட்டி
பசுபதி ஐக்கிய நெறியை நாட்டி
புறப்பதி ஓடி வீணே தேடும்
புன்னெறி பந்த பாசம் யாவும்
புல்லென வேரொடு பிடுங்கிப் போட்டுஞ்
சற்குரு உண்மை சற்றும் உணரார்
கல்லுரு ஏற்றி அனுமனுக் கனேகக்
கோயிலுங் கட்டிக் கும்பிடு கின்றார்
ஆர வாரக் கூத்தா டுகின்றார்
ஆழ்ந்த அஞ்ஞானக் குழியில் அழுந்தி
இருந்தும் ஆன்மீக வேடம் அணிவார்
இருதய இருப்பை சிவமய அன்பைக்
கருதவும் உருகவும் மனமே இல்லார்
புல்லர் தாமோ அனுமனை அறிவார்
நல்லன் வல்லன் சற்குருப் பிள்ளை
சொல்லின் செல்வன் சொல்லாமல் சொன்ன
அன்பின் உண்மை நாகம் உணர்ந்தே
நல்ல பாம்பாய் ஏறுது பாரே
அவ்வழிப் படுவாய் உய்வாய் இன்னே


Advertisements

1 Comment »

  1. 1

    சர்வம் பரவெளி பாரீர்.


RSS Feed for this entry

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: